דף הבית

כניסה לחברים רשומים

ברוך הבא, אורח. בבקשה התחבר או הירשם.
 
 


מי מחובר כעת

50 אורחים, 0 משתמשים
סך הכל משתמשים: 7539
סך הכל הודעות: 424487
סך הכל דיונים: 35101
סך הכל קטגוריות: 8
סך הכל פורומים: 53
 

שווה צפייה!

תקנון לשימוש באתר

להלן תקנון השימוש באתר אינטרנט זה.
למידע נוסף, ניתן לפנות אל מפעילי האתר בדוא"ל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובתתקנון שימוש באתר- מבוא

מפעילי האתר הינם מקימי אתר שימושי זה (להלן: "האתר") המשמש כמרכז מידע בנושאי דייג ספורטיבי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו כמו גם הגלישה באתר, מעידים ומצביעים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחול מרגע פרסומו באתר ולפיכך הינך מצהיר בזה עם הרשמתך לאתר כי תקרא את התקנון בכל פעם שתיכנס לגלוש באתר.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של מפעילי האתר הינו אסור. הינך מסכים בזה כי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יקבעו לפי שקול דעתם הבלעדי מה הוא שימוש מסחרי אסור באתר וכן הינך מסכים בזה לכך שמפעילי האתר יפעלו לפי החלטת הבלעדית למחיקה ו/או הסרה של כל מה שיראו בתור שמוש מסחרי שאיננו מותר.
השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

הסכמה לתנאי השימוש באתר, לשיקול דעתם של מפעילי האתר, ולויתור על זכויות תביעה וכו'


אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם או איזה מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בעצם הרשמותך ו/או כניסתך לאתר ו/או גלישתך ו/או צפייתך בו, הינך מסכים בזה ונותן בזה הרשאה בלתי חוזרת למפעילי האתר או מי שמורשה מטעמם, לנהוג בהתאם לאמור בתקנון זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, למחוק דברים שכתבת או חלק מהם, לחסום כניסתך לאתר ו/או הרשאות מסוימות הקשורות לשימושך או גלישתך באתר- בין לתקופה מוגבלת ובין לצמיתות, לקבוע לפי שקול דעתם הבלעדי אם דברים שכתבת או עשית נוגדים לתקנון האתר ו/או למדיניות או רוח האתר ואם לחסום כניסתך לאתר או למנוע כתיבתך באתר.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר לפי שקול דעתם הבלעדי, בהסכמתך הבלתי חוזרת אשר ניתנת בזה עם הרשמתך לאתר ו/או עם תחילת שמושך באתר, זאת מכל סיבה שייראו לנכון וללא צורך בהנמקה ובפרט אם לא תעמוד בתנאי השמוש ו/או אם יראו לנכון כי המצאותך או שמושך או גלישתך באתר מפריעה להנאת משתמשים אחרים באתר.
מובהר לך בזה כי מרגע שתגלוש באתר, קיימת האפשרות כי מי מגולשי האתר ובכלל זה מנהליו ומקימיו, עשוי לכתוב דברים שתראה בהם או שייראו אוביקטיבית כהטחת עלבון או הוצאת לשון הרע כלפייך. מאחר שמובהר לך שאין אפשרות מעשית למנוע כתיבת דברים מסוג זה או למחקם מיידית ו/או כי נוכח הגישה והמדיניות שתשרור באתר לא בהכרח יימחקו דברים שנחשבים "פוגעים או מעליבים וכיוצ"ב" ואשר נכתבו/יירשמו בהתייחס אלייך או אל אחרים או אל ציבור מסוים, וכן מובהר לך כי בבסיס הקמת האתר עומד התנאי שלא יתאפשר מצב בו תוגשנה תביעות משפטיות כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו, הינך מסכים בזה להותיר לשקול דעתם הבלעדי של מפעילי ומנהלי האתר להחליט אם למחוק או להותיר דברים שנכתבו באתר, והינך מוותר בזה- בהיותך יודע ומסכים לכך שזהו תנאי מקדמי להרשמותך/גלישתך/שימושך באתר- על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או זכות כנגד בעלי ו/או מפעילי ו/או מנהלי האתר או מי מטעמם ומצהיר כי בכל מקרה לא תגיש כל תביעה משפטית או תלונה פלילית כנגדם. מבלי לגרוע מהאמור, הינך פוטר בזה מכל אחריות ו/או חבות את מפעילי האתר או מי מטעמם ומוותר על על זכות ו/או טענה ו/או זכות תביעה או אחרת כנגדם בכל הקשור לשימושך באתר ו/או לדרך התנהלותם ו/או שימושם באתר.

הצהרות המשתמש

בנוסף לכל האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב ומצהיר על הסכמתך לאמור לעיל ולהלן, וכן הנך מתחייב ומצהיר כי לא תעשה ו/או כי תימנע מלעשות ו/או מלסייע בלעשות את הדברים הבאים:

 
1.התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג של גוף כלשהו,  ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

 
2.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

 
3.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס,

להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 
4.הפצת "דואר זבל" (spam ), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר או כל שרת אחר המשמש את האתר לצרכי שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני.


5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה


6.הצבת האתר, או כל חלק ממנו או מדברים שקיימים או נכתבו בו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame') או כחלק מאתר אחר -(mirror ) ללא הסכמתם הכתובה המוקדמת של מפעילי האתר.


7.שימוש בכל רובוט, "תולעת ("spider"),מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאינדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.


8.להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר


9.לעשות שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.


10.לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים, בין בכלל ובין לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות בפרט. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.


11. להימנע מלכתוב באתר בלשון פוגענית או משפילה או מעליבה, בין כלפי יחידים ובין כלפי ציבור מסוים או בלתי מסוים.


12.להמנע מכל איום או מכל שמוש בלשון מאיימת כלפי מי מהגולשים באתר או בכלל.


13.להימנע מכל השמצה או הכפשה של מי מהגולשים באתר או מי שאיננו גולש באתר ולהימנע מלפרסם בקשר אל מי מהם כל מידע או עובדה או נתון שאינם קשורים ישירות לחוויות או מפגשים בתחום הדייג החובבני גרידא, בין אם הדברים נכונים ובין אם לא, בין אם הדברים פורסמו במקום אחר או לא (למשל: לא יורשה לפרסם באתר כי אחד החברים הרשומים באתר נתפס בגניבת ירקות בשוק). האתר יפעל שלא יאפשר להפכו במה להתנגחויות אישיות בתחומים החורגים מתחום הדייג החובבני.


14.בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, הינך עשוי להתבקש לספק למפעילי האתר מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי. הכללים אשר על פיהם פועלים מפעילי האתר באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות(


15. במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון וכן פרטים נוספים אחרים. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות בה נתקלת.
הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

 

16. ידוע לי בזה כי מתוך המטרה של שמירת צביונו ואיכותו של האתר, מפעילי האתר מתנגדים להרשמת משתמשים תחת שמות וכינויים שאינם ראויים ונוגדים לדעתם את אופי האתר (כגון: "עכבר מסוכן", "סטירה לפנים" "רוצח מדופלם", "מזריק לוריד" וכיוצ"ב שמות). לכן אני מסכים בזה כי מפעילי האתר יהיו רשאים בכל עת ולפי שקול דעתם הבלעדי לבקש ממני לשנות את שם המשתמש שלי- ולצורך זה די בשגור מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי עם הרשמתי לאתר- וכן לחסום כניסתי לאתר עד שאשנה את שם המשתמש (להלן ולעיל :"הכינוי") שלי וללא כל התראה. ברור לי כי בהסכמת האתר לאפשר הרשמתי תחת כינוי מסוים או בשיגור פנייה לשינוי הכינוי- אין כדי למנוע ממפעילי ומנהלי האתר לדרוש שינוי הכינוי  או חסימתי מכניסה לאתר, ואני מסכים בזה שינהגו כך לפי שקול דעתם הבלעדי.

 


מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למפעילי האתר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
בהסכימך לאמור בתקנון זה, אתה מתיר למפעילי האתר ל"השתיל" Cookie במחשבך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie , ולזהותך על פיה. . Cookieהינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה- Cookie ובו עושים מפעילי האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק מפעילי האתר יכולים לקרוא ולהבין את המידע הזה.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר

מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם הבלעדית מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במפעילי האתר ו/או בחבריו ו/או בצד שלישי כלשהו, והינם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת- זאת בהסכמתך אשר ניתנת בזה.
בתנאי שימוש אלה: "תכנים" - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות מפעילי האתר ובין אם בבעלות צד ג'.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל וכך גם המטרות ששמו לעצמם מפעילי האתר בכל הנוגע לעיצוב והתווית אופי האתר ותכניו. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.
במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, הנך מתבקש להודיע על כך למפעילי אתר זה לכתובת דואר אלקטרוני :

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


פטור מאחריות של מפעילי האתר, מנהליו ומי מטעמם


ידוע לך, המפרסם ו/או הכותב באתר, כי התכנים שאותם אתה כותב באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומפעילי האתר אינם אחראים לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לקניינך ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם ומכל הכרוך בכך. כן ידוע לך ואתה מסכים בזה באופן בלתי חוזר, שמפעילי האתר יחליטו לפי שקול דעתם הבלעדי- ותוך ויתור על כל טענה מצידך ועל כל זכות תביעה- אילו תכנים להותיר ואילו תכנים להסיר מהאתר, בכלל זה גם תכנים שנרשמו ולדעתך יש בהם משום פגיעה או עלבון או לשון הרע כלפייך או כלפי אחרים.
הינך מסכים בזה כי מפעילי האתר אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפירסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לשמך הטוב או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download).
מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של מפעילי האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי נותני החסות או המפרסמים באתר, גם אם יביעו עידוד או תמיכה כאמור. כמו כן מפעילי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link ) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילי האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו ולא יקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו מפעילי האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילי האתר רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
היה והמפעילי האתר ו/או מי מטעמם ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

בנוסף לאמור לעיל ולהלן, מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיהם.
מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך ובכלל.
בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
הגנה על פרטיות וגבולותיה


מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
יש להדגיש, כי מפעילי האתר רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושים לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר להם על ידך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. כמו כן, דואגים מפעילי האתר לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו מפעילי האתר ישנו מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו הם משתמשים במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, הם יודיעו לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
מפעילי האתר אינם נושאים כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא ישירות באמצעותם, ובכלל זה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר )כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיו"ב), ואשר אינם בשליטתם של מפעילי האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
מפעילי האתר יימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו מפעילי האתר ימצאו כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהם עצמם יפרסמו ובין אם מידע שיתקבל אצלם לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.
שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש יעשו בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

קניין רוחני


כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידם באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של מפעילי האתר או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי או פרטי, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של מפעילי האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילי האתר, שמורים למפעילי האתר. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי, כל תמונה או כיתוב או תרשומת שנעשו באתר, בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר בכתב ומראש. כל העתקה של תמונה או צילום או כיתוב או דברים שנרשמו באתר- ורישומם או פרסומם במקום אחר ללא רשות מפעילי האתר- תחשב כפגיעה בזכויות קנין רוחני של האתר ומפעיליו.

הפרת תנאי השמוש 


הינך מצהיר שהובהר לך כי תשפה את מפעילי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תנאי השימוש שבתקנון זה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר לרבות ההצהרות שקיימות תחת הכותרת "מי אנחנו ומדיניות האתר", ובמקרה של אי התאמה, תנאי השימוש שמצויות בתקנון זה יגברו.
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתם של מפעילי האתר להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות. 

בעצם הרשמתך ו/או כניסתך לאתר ו/או שימושך ו/או גלישתך באתר, הינך מסכים בזה לכל תנאי תקנון זה.

 
 

מצב הירח

Top